BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
*****
THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC 2021-2022. HỌC KỲ 1
1. Thời khoá biểu Lớp
2. Thời khoá biểu Giáo viên
3. Thời khoá biểu Phòng học

Theo chỉ đạo của Nhà trường từ năm học 2020-2021 thời gian dạy như sau:

1 buổi học 5 tiết - 1 tiết : 50 phút

Buổi sáng:   5 tiết - Từ 7h00 đến 11h35

Buổi chiều: 5 tiết -  Từ 13h00 đến 17h35

Ca

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Sáng

7h00

7h50

7h55

8h45

8h50

9h40

9h50

10h40

10h45

11h35

Chiều

13h00

13h50

13h50

14h45

14h50

15h40

15h50

16h40

16h45

17h35

 

 

Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 14:08:58 ngày 18/09/2021