BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã giáo viên   Họ tên Nơi công tác
1   1972000052     Đỗ Thị An   
2   1971024030     Bùi Thị Mai Anh   
3   1971025004     Nguyễn Thị Hà Anh   
4   1971016007     Đỗ Văn Chiểu   
5   1971018005     Đoàn Hữu Chức   
6   1972000054     Nguyễn Văn Cốc   
7   1971020010     Nguyễn Thị Hoàng Đan   
8   1971020005     Nguyễn Thị Diệp   
9   1971022001     Phạm Thị Hoàng Điệp   
10   00020003     Nguyễn Thị Kim Dung   
11   1971018004     Đỗ Anh Dũng   
12   1971018002     Nguyễn Văn Dương   
13   1971021005     Đặng Chinh Hải   
14   1971020012     Cao Thị Hồng Hạnh   
15   1971024016     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
16   1971024005     Nguyễn Thị Hoa   
17   06050008     Lê Thị Thu Hoài   
18   1971020018     Nguyễn Thị Thúy Hồng   
19   1973000228     Nguyễn Bá Hùng   
20   1971016001     Vũ Anh Hùng   
21   03020006     Ngô Quốc Hưng   
22   1971022006     Vũ Thị Thanh Hương   
23   1971024025     Phan Thị Mai Hương   
24   1971024026     Nguyễn Thị Thu Hương   
25   1971024009     Đào Thị Lan Hương   
26   1971016004     Nguyễn Thị Xuân Hương   
27   1971021020     Phạm Thị Hường   
28   1972000072     Hoàng Thị Minh Hường   
29   1971016003     Đặng Quang Huy   
30   1971024017     Nguyễn Thị Thu Huyền   
31   1991024038     Nguyễn Thị HuyềnA   
32   1971025003     Vũ Thị Thanh Lan   
33   98020012     Trần Thị Ngọc Liên   
34   1971020017     Nguyễn Thị Mai Linh   
35   1971021009     Nguyễn T Mai Linh   
36   2191024046     Đinh Thị Mỹ Linh   Bạch Mai - Đồng Thái - An Dương - Hải Phòng
37   1971022002     Đào Thị Thanh Mai   
38   09050021     Bùi Thị Tuyết Mai   
39   1971020011     Phạm Thị Nga   
40   02050015     Nguyễn Thị Nhung   
41   10050004     Phạm Thị Kim Oanh   
42   1971017002     Nguyễn Đoàn Phong   
43   1971009005     Lê Thị Nam Phương   
44   1972000148     (VH) Nguyễn Thị Phương Thảo   
45   1971020007     Trần Thị Thanh Thảo   
46   1971016006     Nguyễn Trọng Thể   
47   1971020002     Cao Thị Thu   
48   1971021002     Nguyễn Thị Cẩm Thu   
49   1971024014     Nguyễn Thị Phương Thu   
50   1971020022     Nguyễn Văn Thụ   
51   1971018006     Phạm Đức Thuận   
52   02050022     Phạm Thị Thúy   
53   1971020009     Nguyễn Thị Tình   
54   1971024007     Hồ Thị Thu Trang   
55   2211024047     Lê Thị Như Trang   Quán Trữ - Kiến An - Hải Phòng
56   1971016005     Phùng Anh Tuấn   
57   1971019003     Nguyễn Thị Tươi   
58   1971024002     Đặng Thị Vân   
59   1971025005     Hoàng Hải Vân   
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 12:41:59 ngày 13/02/2022