BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. HỌC KỲ 1
Trang chủ
STT   Mã giáo viên   Họ tên Nơi công tác
1   1972000052     Đỗ Thị An   
2   1971024030     Bùi Thị Mai Anh   
3   1971025004     Nguyễn Thị Hà Anh   
4   1971016007     Đỗ Văn Chiểu   
5   2222001     NIAZ HAIDER CHOWDHURY   USA
6   1971018005     Đoàn Hữu Chức   
7   1972000054     Nguyễn Văn Cốc   
8   1971020010     Nguyễn Thị Hoàng Đan   
9   1971020005     Nguyễn Thị Diệp   
10   1971022001     Phạm Thị Hoàng Điệp   
11   00020003     Nguyễn Thị Kim Dung   
12   1971018004     Đỗ Anh Dũng   
13   1971018002     Nguyễn Văn Dương   
14   1971021005     Đặng Chinh Hải   
15   1971024016     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
16   1971024005     Nguyễn Thị Hoa   
17   1971020018     Nguyễn Thị Thúy Hồng   
18   1973000228     Nguyễn Bá Hùng   
19   1971016001     Vũ Anh Hùng   
20   03020006     Ngô Quốc Hưng   
21   1971022006     Vũ Thị Thanh Hương   
22   1971024025     Phan Thị Mai Hương   
23   1971024026     Nguyễn Thị Thu Hương   
24   1971024009     Đào Thị Lan Hương   
25   1971016004     Nguyễn Thị Xuân Hương   
26   1971021020     Phạm Thị Hường   
27   1972000072     Hoàng Thị Minh Hường   
28   1971016003     Đặng Quang Huy   
29   1971024017     Nguyễn Thị Thu Huyền   
30   1991024038     Nguyễn Thị HuyềnA   
31   1971025003     Vũ Thị Thanh Lan   
32   98020012     Trần Thị Ngọc Liên   
33   1971020017     Nguyễn Thị Mai Linh   
34   1971021009     Nguyễn T Mai Linh   
35   1971022002     Đào Thị Thanh Mai   
36   1971020011     Phạm Thị Nga   
37   10050004     Phạm Thị Kim Oanh   
38   1971017002     Nguyễn Đoàn Phong   
39   1971009005     Lê Thị Nam Phương   
40   1972000148     (VH) Nguyễn Thị Phương Thảo   
41   1971020007     Trần Thị Thanh Thảo   
42   1971020002     Cao Thị Thu   
43   1971024014     Nguyễn Thị Phương Thu   
44   1971020022     Nguyễn Văn Thụ   
45   1971018006     Phạm Đức Thuận   
46   02050022     Phạm Thị Thúy   
47   1971020009     Nguyễn Thị Tình   
48   1971024007     Hồ Thị Thu Trang   
49   1971019003     Nguyễn Thị Tươi   
50   1971024002     Đặng Thị Vân   
51   1971025005     Hoàng Hải Vân   
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:42:24 ngày 16/08/2022