BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2020-2021. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã giáo viên   Họ tên Nơi công tác
1   1972000052     Đỗ Thị An   
2   11050006     Nguyễn Việt Anh   
3   1971021018     Nguyễn Vân Anh   
4   1971024030     Bùi Thị Mai Anh   
5   1971025004     Nguyễn Thị Hà Anh   
6   1972000054     Nguyễn Văn Cốc   
7   1971016007     Đỗ Văn Chiểu   
8   1971018005     Đoàn Hữu Chức   
9   1971020005     Nguyễn Thị Diệp   
10   1971023010     Bùi Ngọc Dung   
11   1971018004     Đỗ Anh Dũng   
12   2121023022     Ngô Đức Dũng   
13   1971018002     Nguyễn Văn Dương   
14   1971020010     Nguyễn Thị Hoàng Đan   
15   1971022001     Phạm Thị Hoàng Điệp   
16   1971016002     Nguyễn Trịnh Đông   
17   1971021005     Đặng Chinh Hải   
18   1971020012     Cao Thị Hồng Hạnh   
19   1971024016     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   
20   1971024005     Nguyễn Thị Hoa   
21   1971020018     Nguyễn Thị Thúy Hồng   
22   1971016001     Vũ Anh Hùng   
23   1971016003     Đặng Quang Huy   
24   1971024017     Nguyễn Thị Thu Huyền   
25   1991024038     Nguyễn Thị HuyềnA   
26   03020006     Ngô Quốc Hưng   
27   1971016004     Nguyễn Thị Xuân Hương   
28   1971022006     Vũ Thị Thanh Hương   
29   1971024025     Phan Thị Mai Hương   
30   1971024026     Nguyễn Thị Thu Hương   
31   1971024009     Đào Thị Lan Hương   
32   1971020001     Hòa Thị Thanh Hương   
33   1971021020     Phạm Thị Hường   
34   1972000072     Hoàng Thị Minh Hường   
35   1971025003     Vũ Thị Thanh Lan   
36   98020012     Trần Thị Ngọc Liên   
37   1971020017     Nguyễn Thị Mai Linh   
38   1971022002     Đào Thị Thanh Mai   
39   09050021     Bùi Thị Tuyết Mai   
40   1971020011     Phạm Thị Nga   
41   02050015     Nguyễn Thị Nhung   
42   10050004     Phạm Thị Kim Oanh   
43   1971017002     Nguyễn Đoàn Phong   
44   1971009005     Lê Thị Nam Phương   
45   1971020009     Nguyễn Thị Tình   
46   1971023015     Trần Anh Tuấn   
47   1971016005     Phùng Anh Tuấn   
48   1972000148     (VH) Nguyễn Thị Phương Thảo   
49   1971020007     Trần Thị Thanh Thảo   
50   1971024014     Nguyễn Thị Phương Thu   
51   1971020002     Cao Thị Thu   
52   1971021002     Nguyễn Thị Cẩm Thu   
53   1971020022     Nguyễn Văn Thụ   
54   1971018006     Phạm Đức Thuận   
55   02050022     Phạm Thị Thúy   
56   11030016     Tạ Thu Thúy   
57   1971024007     Hồ Thị Thu Trang   
58   1971024002     Đặng Thị Vân   
59   1971025005     Hoàng Hải Vân   
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 14:38:34 ngày 23/01/2021