BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN Trần Thị Ngọc Liên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. HỌC KỲ 1
Trang chủ >> Danh sách Giáo viên
1. GIAI ĐOẠN 1 (10 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 10 (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 22/10/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
NA23
DIS33021
C303
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Giáo viên
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 15:07:34 ngày 10/08/2022