BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU LỚP NA2201N
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. HỌC KỲ 1
Trang chủ >> Danh sách lớp
1. GIAI ĐOẠN 1 (15 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 15 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp
C103
   Tiết 2
   Tiết 3
Dịch nghe 2
Đào Thị Lan Hương
C103
Nghe - Nói nâng cao tiếng Nhật 3
Đinh Thị Mỹ Linh
C103
Từ vựng tiếng Nhật nâng cao 3
Đinh Thị Mỹ Linh
C103
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách lớp
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021