BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU LỚP NA25
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. HỌC KỲ 1
Trang chủ >> Danh sách lớp
1. GIAI ĐOẠN 1 (10 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 15 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
Điền kinh
Phạm Thị Hường
NHATAP2
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy
PMGV
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
C304
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
C304
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
C304
   Tiết 2
   Tiết 3
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
C304
Nói 1
Phạm Thị Thúy
C304
   Tiết 4
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
C304
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
C304
Nói 1
Phạm Thị Thúy
C304
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp NA2501A NA2501H NA2501M NA2501N để học môn
Trang chủ >> Danh sách lớp
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021