BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU LỚP QT25
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. HỌC KỲ 1
Trang chủ >> Danh sách lớp
1. GIAI ĐOẠN 1 (10 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 10 (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 22/10/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân
C204
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
C304
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Bá Hùng
C204
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
C204
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
C304
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp QT2501K QT2501M QT2501N để học môn
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân
C204
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
C304
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Bá Hùng
C204
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
C204
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
C304
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp QT2501K QT2501M QT2501N để học môn
Trang chủ >> Danh sách lớp
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:42:24 ngày 16/08/2022