BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C201
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
   Tiết 2
NA2301N
Tiếng Nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
QT22N-K
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga
QT2201K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT22M-K
Thị trường chứng khoán
Cao Thị Thu
QT2201K
Kế toán xuất nhập khẩu
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT23N-M
Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan
QT22M-QT23
Thương mại điện tử
Trần Thị Thanh Thảo
NA22T-QTN-M23
Kế toán tài chính
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301N
Kiểm toán căn bản
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301N
Quản trị nhân sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
   Tiết 2
NA2301N
Tiếng Nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
QT22N-K
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga
QT2201K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT22M-K
Thị trường chứng khoán
Cao Thị Thu
QT2201K
Kế toán xuất nhập khẩu
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT23N-M
Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan
QT22M-QT23
Thương mại điện tử
Trần Thị Thanh Thảo
NA22T-QTN-M23
Kế toán tài chính
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301N
Kiểm toán căn bản
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301N
Quản trị nhân sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
   Tiết 2
NA2301N
Tiếng Nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
QT22N-K
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga
QT2201K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT22M-K
Thị trường chứng khoán
Cao Thị Thu
QT2201K
Kế toán xuất nhập khẩu
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT23N-M
Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan
QT22M-QT23
Thương mại điện tử
Trần Thị Thanh Thảo
NA22T-QTN-M23
Kế toán tài chính
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301N
Kiểm toán căn bản
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301N
Quản trị nhân sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
QT22N-K
Phân tích hoạt động kinh doanh
Hòa Thị Thanh Hương
   Tiết 2
NA2301N
Tiếng Nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
QT22N-K
Kinh Tế Quốc Tế
Phạm Thị Nga
QT2201K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT22M-K
Thị trường chứng khoán
Cao Thị Thu
QT2201K
Kế toán xuất nhập khẩu
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT23N-M
Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan
QT22M-QT23
Thương mại điện tử
Trần Thị Thanh Thảo
NA22T-QTN-M23
Kế toán tài chính
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301N
Kiểm toán căn bản
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301N
Quản trị nhân sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021