BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C203
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
QT2201M
Quản trị thương hiệu
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 3
QT2301M
Quan hệ công chúng
Cao Thị Thu
   Tiết 4
QT23N-M-K
Văn bản học
Nguyễn Thị Hà Anh
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DL2301
Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao
Đào Thị Thanh Mai
DL2301
Tổ chức sự kiện
Vũ Thị Thanh Hương
DL2301
Marketing du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
DL2301
Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao
Đào Thị Thanh Mai
XD21-XD22
Kết cấu gạch đá gỗ
Trần Dũng
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
QT2201M
Quản trị thương hiệu
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 3
QT2301M
Quan hệ công chúng
Cao Thị Thu
   Tiết 4
QT23N-M-K
Văn bản học
Nguyễn Thị Hà Anh
DL2501
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DL2301
Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao
Đào Thị Thanh Mai
DL2301
Tổ chức sự kiện
Vũ Thị Thanh Hương
DL2301
Marketing du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
DL2301
Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao
Đào Thị Thanh Mai
XD21-XD22
Kết cấu gạch đá gỗ
Trần Dũng
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
QT2201M
Quản trị thương hiệu
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 3
QT2301M
Quan hệ công chúng
Cao Thị Thu
   Tiết 4
QT23N-M-K
Văn bản học
Nguyễn Thị Hà Anh
DL2501
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
XD21-XD22
Kết cấu gạch đá gỗ
Trần Dũng
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
QT2201M
Quản trị thương hiệu
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 3
QT2301M
Quan hệ công chúng
Cao Thị Thu
   Tiết 4
QT23N-M-K
Văn bản học
Nguyễn Thị Hà Anh
DL2501
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021