BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH PHÒNG HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. HỌC KỲ 1
Trang chủ
STT   Mã phòng   Tên phòng Số bàn
1   A201   A201   50
2   C101   C101   160
3   C102   C102   120
4   C103   C103   50
5   C104   C104   50
6   C201   C201   50
7   C202   C202   50
8   C203   C203   50
9   C204   C204   50
10   C301   C301   50
11   C302   C302   50
12   C303   C303   50
13   C304   C304   50
14   D201   D201   50
15   D302   D302   50
16   F102   F102   26
17   F205   F205   20
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 15:07:34 ngày 10/08/2022