BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C102
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Tâm lý học du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
NA24
Nghe 3
Phạm Thị Thúy
NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
NA2201T
Nghiệp vụ ngoại thương 2
Phạm Thị Nga
NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 4
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 1
   Tiết 3
QT2301M
Quảng cáo và chiêu thị
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Tâm lý học du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
NA24
Nghe 3
Phạm Thị Thúy
NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
NA2201T
Nghiệp vụ ngoại thương 2
Phạm Thị Nga
NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 4
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 1
   Tiết 3
QT2301M
Quảng cáo và chiêu thị
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Tâm lý học du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
NA24
Nghe 3
Phạm Thị Thúy
NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
NA2201T
Nghiệp vụ ngoại thương 2
Phạm Thị Nga
NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 4
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 2
   Tiết 2
NA2401N
Ngữ pháp tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
QT2301M
Quảng cáo và chiêu thị
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Tâm lý học du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
NA24
Nghe 3
Phạm Thị Thúy
NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
NA2201T
Nghiệp vụ ngoại thương 2
Phạm Thị Nga
NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 4
NA24A-T
Trung văn cơ sở 1
Hồ Thị Thu Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 2
   Tiết 2
NA2401N
Ngữ pháp tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
QT2301M
Quảng cáo và chiêu thị
Nguyễn Văn Thụ
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021