BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C102
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 2
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 26 đến hết tuần 30 (từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 19/03/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA23
Từ vựng
Phạm Thị Thúy
   Tiết 2
NA2301A
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
   Tiết 3
NA23A-T
Trung văn cơ sở 4
Lê Thị Thu Hoài
NA23
Biên dịch nâng cao
Đặng Thị Vân
   Tiết 4
NA23A-T
Văn hóa Anh-Mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2401N
Từ vựng tiếng Nhật 1
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT23N-K-NA23T
Thanh toán quốc tế
Phạm Thị Nga
   Tiết 2
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật nâng cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 31 đến hết tuần 35 (từ ngày 21/03/2022 đến hết ngày 23/04/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA23
Từ vựng
Phạm Thị Thúy
   Tiết 2
NA2301A
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
   Tiết 3
NA23A-T
Trung văn cơ sở 4
Lê Thị Thu Hoài
NA23
Biên dịch nâng cao
Đặng Thị Vân
   Tiết 4
NA23A-T
Văn hóa Anh-Mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2401N
Từ vựng tiếng Nhật 1
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT23N-K-NA23T
Thanh toán quốc tế
Phạm Thị Nga
   Tiết 2
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật nâng cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (5 tuần): từ tuần 36 đến hết tuần 40 (từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA23
Từ vựng
Phạm Thị Thúy
NA23
Từ vựng
Phạm Thị Thúy
   Tiết 2
NA2301A
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
   Tiết 3
NA23A-T
Trung văn cơ sở 4
Lê Thị Thu Hoài
NA23
Biên dịch nâng cao
Đặng Thị Vân
   Tiết 4
NA23A-T
Văn hóa Anh-Mỹ
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2401N
Từ vựng tiếng Nhật 2
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật nâng cao
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 12:41:59 ngày 13/02/2022