BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C103
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 2
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 26 đến hết tuần 30 (từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 19/03/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật nâng cao 1
Lê Thị Như Trang
NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị Hoa
NA25
Nói 2
NA2301N
Tổng hợp tiếng nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai Anh
NA23
Phiên dịch nâng cao
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 4
NA25
Pháp luât đại cương
Vũ Thị Thanh Lan
NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT2301N
Quản trị chiến lược
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 31 đến hết tuần 35 (từ ngày 21/03/2022 đến hết ngày 23/04/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật nâng cao 1
Lê Thị Như Trang
NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị Hoa
NA25
Nói 2
NA2301N
Tổng hợp tiếng nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai Anh
NA23
Phiên dịch nâng cao
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 4
NA25
Pháp luât đại cương
Vũ Thị Thanh Lan
NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT2301N
Quản trị chiến lược
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (5 tuần): từ tuần 36 đến hết tuần 40 (từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA25
Viết 2
Nguyễn Thị Thu Huyền
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật nâng cao 1
Lê Thị Như Trang
NA25
Nghe 2
Nguyễn Thị Hoa
NA25
Nói 2
NA2301N
Tổng hợp tiếng nhật nâng cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
NA25
Nói 2
Phan Thị Mai Hương
NA25
Đọc 2
Bùi Thị Mai Anh
NA23
Phiên dịch nâng cao
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 4
NA25
Pháp luât đại cương
Vũ Thị Thanh Lan
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
QT2301N
Quản trị chiến lược
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 12:41:59 ngày 13/02/2022