BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C203
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 17/09/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24-25
Anh văn chuyên ngành
Phạm Thị Thúy
QT2501K
Kế toán tài chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
MT2501
Các quá trình sản xuất cơ bản
Đặng Chinh Hải
MT2501
Hóa hữu cơ
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
MT2501
Sinh thái môi trường
Nguyễn Thị Tươi
NA23A-T
Biên dịch chuyên ngành
Đặng Thị Vân
   Tiết 4
MT23-24
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
Nguyễn Thị Kim Dung
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 10 (từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 22/10/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24-25
Anh văn chuyên ngành
Phạm Thị Thúy
QT2501K
Kế toán tài chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
MT2501
Các quá trình sản xuất cơ bản
Đặng Chinh Hải
MT2501
Hóa hữu cơ
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
MT2501
Sinh thái môi trường
Nguyễn Thị Tươi
NA23A-T
Biên dịch chuyên ngành
Đặng Thị Vân
   Tiết 4
MT23-24
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
Nguyễn Thị Kim Dung
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24-25
Anh văn chuyên ngành
Phạm Thị Thúy
QT2501K
Kế toán tài chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
MT2501
Các quá trình sản xuất cơ bản
Đặng Chinh Hải
MT2501
Hóa hữu cơ
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
NA23A-T
Biên dịch chuyên ngành
Đặng Thị Vân
   Tiết 4
MT23-24
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
Nguyễn Thị Kim Dung
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:42:24 ngày 16/08/2022